Mantar Yetiştiriciliği - Mantar Kompost Misel - mantar denince akla Tennar Mantar gelir
▼ Sponsor reklam alaný ▼ Reklamlar

Mantar üretimine başlarken yapılacaklar ve üretimdeki sorunlar

MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ

ÜRETİM TEKNİKiLERİ : Mantar doğada 4 halde bulunur.
1.Hastalık Yapan Mantarlar : Örn : Bitki ve hayvanlarda görülen cilt mantarları.
2.Küf Mantarları : Salça, Peynir, Ekmek küfü vs...
3. Maya Mantarları : Bira, Peynir, Ekmek mayası vs...
4. Şapkalı Mantarlar : Doğada ve Kültürde yetişen zehirli ve zehirsiz mantarlar.

Okumaya Devam Yorumlar (3) 24.12.2011. 03:24

Genel anlatımla mantar üretimi

Mantar Üretimi hazırlık
Kompostların gelmesine yakın oda temizlenir, yıkanır. Hava sıcaklığı 15 derecenin üzerinde iken 1 litre suya 10-20 ml formaldehit ve 3 ml D. D. V. P. karıştırılıp oda içindeki her yer ilaçlanır. 2-3 gün kapalı tutularak ilacı etkisini göstermesi beklenir. Önceki üretim dönemlerinde kabarcık hastalığı görülmüşse ; 1 litre suya 1 gr, sıvı ise 5 ml benlate, sportak, sporgon, safomiyl gibi ilaçlardan biri ile ilaçlanıp 3 gün kapalı tutulur sonra havalandırılır. Gelen kompost torbaları odalara taşınır. Taşıma esnasında hijyenik kurallara azami önem verilmelidir. Kompostu taşıyanlar ile odaya yerleştirenler ayrı kişiler olmalıdır. Kompostlar kamyonda taşınırken eğri büğrü hal almışsa hafifçe yere vurarak düzeltilir, üzeri elle düzlenir. Kompost gevşek olmamalıdır, yüzeyinde kesinlikle eğim bırakılmamalıdır. Sulama esnasında eğim olan yerlrde su birikip çürümelere yol açar. Hastalık oluşumuna neden olup yüksek verim kaybı oluşur. Torba kenarlarında boşluk kalırsa kompost tabanına ulaşan su çürümelere yol açar. Torba yüzeyi düzgün olmazsa üzerine örtülecek örtü toprağının kalınlığı farklı olur, mantarın verimini düşürür. Kış aylarında kompostun gevşek bırakılması kompostun ısınamamasına misellerin gelişiminin gecikmesine sebep olur. Tüm bu olumsuzluklar mantarın kalitesini ve verimini düşürür.

Okumaya Devam Yorumlar (5) 22.12.2011. 03:36

Yeti�tiricilikte Kullan�lan Malzemeler
Bu sayfanin duzgun

calisan hali icin

Mantar Satis sitemizi ziyaret ediniz

Kabaca mantar yetistirme maliyetiYeti�tiricilikte Kullan�lan Malzemeler
* Raflar: Yeti�tirme odalar�nda mantar torbalar�n�n yerle�tirilece�i raflar profil demirden yap�lmal�d�r. Ortam�n rutubetli olmas�ndan dolay� ah�ap malzeme tavsiye edilmez. �al��ma kolayl��� a��s�ndan ilk raf�n yerden 15-20 cm y�ksekte, en �stteki rafla tavan aras� mesafenin 80 cm ve raflar�n en fazla 3 katl� olmas� tavsiye edilmektedir.

Okumaya Devam Yorumlar (6) 26.11.2009. 10:06

Mantar Yetiştiriciliği

Mantar sıcaklık ve nem miktarı kontrol altında tutulabilen, havalandırılması kolay, güneş ışığı almayan yerlerde yetiştirilebilirler.

Mağaralar, soğuk hava depoları, ışığa karşı yalıtılmış seralar, tünel ve galeriler, kümesler, depolar, ambarlar, bodrumlar ve modern mantar işletmeleri mantar üretimi yapılabilen yerlerdir.

Eğer yetiştiricilik için yeni bir tesis kurulmayacak ise mevcut yer ve binanın seçiminde aşağıdaki özellikler göz önünde bulundurulmalıdır:

Okumaya Devam Yorumlar (98) 26.11.2009. 10:02


Reklamlar


RSS mantar ilan Son ilan ve yorumlar emailine gelsin
RSS mantar makale Son makale ve yazýlar emailine gelsin